Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn


Chọn mùa yêu thích của bạn:

Bạn chọn hoạt động nào?

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Chọn một địa điểm thiên nhiên:

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Một thứ mà bạn kém:

Chọn một sự ưu tiên:

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Chọn một thức uống:

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?