ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณอยากกินอะไร?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณชอบทำอะไร?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกจุดหมาย:

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?