Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?