חברים הכי טובים

חברים הכי טובים


עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

איזה תרגילים אתה אוהב?

האם אתה יכול לשמור סוד?

מה הקינוח האוהב שלך

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?