Máy đo mức độ bạn thân

Máy đo mức độ bạn thân


Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn thích sống ở đâu?

Mức độ lười của bạn là?