2021 Предизвикателство за Приятелство


Коя част от деня предпочиташ?

Харесваш ли училищния или студентския живот?

Какво предпочиташ, дъжд или сняг?

Какво предпочиташ: кредитна карта или кеш?

Какъв вид пазаруване харесваш?

Кое предпочиташ?

Какво би пил/а?

Би ли гледал...?

Кое предпочиташ: с брада или избръснат?

Кое е по-важно за теб?

В какво си добър/добра?

Какво харесваш, вегетарианско или невегетарианско?

Какво ще избереш:молив или химикал?

Какво би предпочел/а?

Искаш ли да гледаш...

Какво използваш най-много?

Кое ще избереш?

Какъв тип коса харесваш?

Кое от всички ще избереш?

Какво би избрал/а?

Кое предпочиташ, пеене или танцуване?

Какво предпочиташ?

Андроид или харесваш или Айфон?

Какво харесваш най-много?

Торта или пай харесваш повече?

Какво би избрал?